Hitmélyítő csendeshét volt Piliscsabán [2015.08.10 ]

   

Felnőtt hitmélyítő csendeshét Piliscsabán 2015. augusztus 3-8. között, az

Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) Alapítvány szervezésében

 

(Az előadók által előzetesen internetes közlésre engedélyezett MP3 hanganyagok forrása: https://garainyh.hu Hangzó örömhírtár, de itt, az aláhúzott címekre kattintva is elérhetőek:)

 

Ittzés István délelőtti előadás sorozata:

Isten ígéreteire épül a hit

„Mond-e olyat isten, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?” (4Móz 23,19))

Kedd:               Mert tietek ez az ígéret, és mindazoké, akiket csak elhív magának az Úr.” (A  tied is? Téged is elhívott? – ApCsel 2,37-43)         

Szerda:            Várjátok meg az Atya ígéretét!” (Te megvártad? – ApCsel 1,1-6; Jn 14,15-17)  

Csütörtök:       Íme, én tiveletek vagyok minden napon!” (Veled van? – Jn 14,18-24)

Péntek:            Az isteni vezetés ígérete. Hogyan vezeti a hívő embert? (Téged hogyan vezet?  – Jn 14,25-28; Róm 10,14-18)

Szombat:         Akkor meglátjátok az Emberfiát!” (Te is meglátod majd? – Lk 21,25-36)

 

Bozorády Zoltán esti evangelizációs sorozata:

A hitet teremtő Jézus

„Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,21-43)

Hétfő:             Egy pap Jézus lábai elé borul (A hit reménysége – Mk 5,21-24)

Kedd:              Egy vérfolyásos asszony lopva szeretne meggyógyulni (A hit érintése – Mk   5,25-29)

Szerda:            Leányom, a hited megtartott téged” (A megtartó hit – Mk 5,30-34)

Csütörtök:       Hit a halállal szemben? (A megtartó Jézus – Mk 5,35-37)

Péntek:            A hitetlenség nevet Jézuson (Ő mégis Úr a halál felett – Mk 5,38-43)

 

A csendeshéten az EKE Énekeskönyv evangéliumi énekei csendültek fel gitárkísérettel. Forrás: http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/index.php (A könyv 3. javított kiadása most jelent meg) – A délutáni fórumbeszélgetések főtémája:

Döntéseink („Dániel eltökélte az ő szívében…” – Dán 1,8)

Az öt fórumbeszélgetés (többségükben laikusok által tartott) bevezető előadásainak hanganyagai csak az EKE honlapjának hangtárából érhetőek el: https://ekealapitvany.hu/hangtar.php * SOLI DEO GLORIA!

A záró úrvacsorás istentiszteleten elhangzott Dr. Luther Márton alábbi bűnvalló imádsága:

 

Mindenható Isten! Én nyomorult bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat; hiábavaló gondolatomat, sok szükségtelen szavamat, egész hitvány, vak életemet, s a magam iránt való nagy szeretetemet. Közel sem voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint Szentlelked hűséges figyelmeztetéseire. Mindez utálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek. Bocsáss meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak, és élhetek akaratod szerint.

Úristenem, bennem egészen bizonyosan nem lakik semmi jó. Képességem a semmivel egyenlő. Értelmem hibás, sőt sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitványságok gyűjteménye, és milyen sokra vittem, amikor nem találok magamban mást, csupán romlottságot. Uram, íme, ilyen vagyok én!

Könyörgök neked, mezítelenítsd le gonosz természetemet, szülj újjá és tégy engem egészen mássá! Tégy a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé! Szerető Uram, végy gondjaidba, és tégy engem benned valamivé! Ámen.

 

Figyelem! Az Evangélikus Élet 2015. augusztus 16-i számában részletes tudósítás olvasható a csendeshétről. S ez elérhető az Evangélikus Portál oldaláról is.

*  * *

 

Vissza