KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉS [2020.12.24 ]
Drága Testvérem az Úr Jézus Krisztusban!
 
Isten szeretetének a testté lett Igében történt megjelenése ünnepén;
az Ő békességével teljes, örömteli, áldott karácsonyt kívánok!
 
Dicsőség a magasságban Istennek, aki úgy szerette teremtett világát,
hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy ha hiszünk benne,
nem veszünk el, hanem örökké élünk ővele! 
 
Tisztelettel és testvéri szeretettel:
Garai András <><
 
 
 
 
 

Pecznyík Pál:

KARÁCSONYKOR

 

Karácsonykor Isten

üzen: gyermekem,

Fiam küldöm hozzád,

fogadd kedvesen.

Most nem láthatón jön,

miként egykoron,

Lelke által lehetsz,

fénylő csillagom!

 

 
 
 
 
Vissza