Felnõtt hitmélyítõ csendeshét az Isten házában... [2013.08.12 ]

Felnőtt hitmélyítő csendeshét Piliscsabán 2013. augusztus 5-10. között, az

Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) Alapítvány szervezésében

(Az előadók által előzetesen internetes közlésre engedélyezett MP3 hanganyagok forrása: https://garainyh.hu Hangzó örömhírtár, de itt, az aláhúzott címekre kattintva is elérhetőek:)

Ittzés István délelőtti előadás sorozata:

Az egyház közössége, a szentek közössége!

„A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” (1Jn 1,3)

Kedd:         A keresztyén közösség alapja és valósága Krisztusban (egészséges gyülekezet ma)

Szerda:       A keresztyén közösség rendeltetése és célja (elhívás és küldés)

Csütörtök:  A keresztyén közösség és a hívő egyén isteni vezetése (Isten akaratának  

                   megértése)

Péntek:       A keresztyén közösség Lelki (Pneumatikus) volta (az egyén és a közösség

                   kapcsolata)

Szombat:    A keresztyén közösség megújulása Isten imádatában (a gyülekezeti szolgálat

                   feltétele)

Bozorády Zoltán esti evangelizációs sorozata:

Hogyan állhat meg Isten gyermeke a világban?

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15)

Hétfő:       Az ellenség földjén („Aki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.”

                  1Jn 2,15)

Kedd:       Ki előtt hódolsz? („Meg van írva: az Urat, a te Istenedet imádd…” Lk 4,8)

Szerda:      Kinek adod a dicsőséget? („Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a

       bálványoknak.” Ézs 42,8)

Csütörtök:  Az Isten mérlegén („Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője.” Jer

       17,10)

Péntek:       Te kedves vagy Isten előtt („nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami

                    neki kedves.” Jn 8,29)

A csendeshéten az EKE Énekeskönyv evangéliumi énekei csendültek fel gitárkísérettel. Forrás: http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/index.php

A délutáni fórumbeszélgetések főtémája: Felelősségünk a világban („A teremtett világ sóvárogva várja az Isten Fiainak megjelenését.” Róm 8,19) Az öt fórumbeszélgetés (laikusok által tartott) bevezető előadásainak hanganyagai csak az EKE honlapjának hangtárából érhetőek el: https://ekealapitvany.hu/hangtar.php * SOLI DEO GLORIA!

Hangos-képes tudósítás az Evangélikus Portálon!

Vissza