"Kegyelembõl van üdvösségetek!" [2013.07.05 ]
 

„Kegyelemből van üdvösségetek…” (Ef 2,8)

A MISSZIÓI KONFERENCIA HANGANYAGAI

Piliscsaba, 2013. június 30 –július 3.

 

A szolgálattevők előzetes engedélyével rögzített alábbi 13 hanganyag elérhető innen, vagy a Hangzó örömhírtárból is, a nevekre történő kattintással.

 

01* Szemerei János (nyugati-dunántúli ev. püspök) előadása: Mit tanít Isten igéje a kegyelemről?

02* Györfi Mihály (a Filadelfia ev. gyülekezet lelkésze) esti áhítata: Róm 8,19-25 alapján

03* Kósa Gergely (bokodi ev. lelkész) reggeli áhítata: ApCsel 1,5 alapján

04* Dr. Molnár Róbert (Kübekháza polgármestere) előadása: Erősödjetek meg a kegyelemben!

05* Györfi Mihály előadása: A cigánymisszióról

06* B. Pintér Márta (női ev. missziói lelkész, az EKME elnöke) előadása: Szolgálat a nők felé

07* Csákány Marianna (ref. hittanár, előadóművész) énekszolgálata; Pálúr János (ref. orgonaművész) játékával (a Klotildligeti rk. templomban)

08* Bódis Miklós (erdélyi ref. lelkipásztor) evangelizációja: Mk 8,13b-21 alapján; Kegyelem a kenyerekben és a viharokban

09* Deák László (budapesti ev. iskolalelkész) reggeli áhítata: Jn 10,17-26 alapján

10* Lakatos Zoltán (debreceni ref. lelkipásztor) előadása: Kegyelem 40 éven át

11* Bódis Miklós előadása: 2Kor 6,1b-2a alapján; Az Isten asztala, vagy az ördög asztala

12* Orbán Attila (szárazdi misszionárius lelkész) evangelizációja: Mt 25,1-13 alapján

13* Szeverényi János (ev. országos missziói lelkész) záró igehirdetése: Ef 2,1-10 alapján

 

* A morzsaszedésen elhangzottak Túróczy Zoltán: Csak kegyelem című írásának záró mondatai; a teljes szöveg, az Evangélikus Evangélizáció 1949-ben kiadott füzete alapján, a püspök nevére kattintva csak itt érhető el!

Tájékoztatásul közlöm, hogy az Evangélikus Missziói Központ honlapján is elérhetőek lesznek az általuk rögzített hanganyagok. Valamint Molnár Róbert is készített video felvételeket, a későbbiekben az ő honlapjáról ezek is elérhetővé válnak. 

Képes tudósítás az Evangélikus Portálon!

 

   

 

Vissza