Pünkösdi püspöki pásztorlevél [2013.05.13 ]

Pünkösdi püspöki pásztorlevél

Köszöntjük Testvéreinket az anyaszentegyház születésnapján, a Szentlélek által nekünk ajándékozott közös nyelv, a megértés, az Istenre és egymásra találás ünnepén. Napjainkban is létszükséglet az egészséges kommunikáció, hogy jobban megértsük egymást családban, egyházban, hazában. 

Nélkülözhetetlen a közös nyelv annak érdekében is, hogy érthetően tudjuk továbbadni a reánk bízott örömhírt. A legutóbbi népszámlálás adatai szembesítettek minket, hogy egyre többen közömbösek az egyház tanítása és szolgálata iránt. Komoly missziói kihívás továbbá az a több tízezer hittestvérünk is, akik a KSH adatai szerint az evangélikus egyházhoz tartozónak vallották magukat, de nem ismerjük őket, még nem találtunk utat egymáshoz. 

Küldetésünk, hogy minden evangélikus érzésű testvérünk „láthatóan evangélikus” legyen, igazi lelki otthonra találjon valamelyik gyülekezetünkben. Ennek érdekében erős várainkat vonzó hívogató lelki otthonokká kell formálnunk, ahol a keresők nyitott szívű, befogadó testvérekre, igazi közösségre találnak.  

Nem elég csupán hazavárnunk az egyelőre számunkra név és arc nélküli hittestvéreket. A pünkösdi Lélek mozgósíthat minket, hogy feltámadott Urunk, a Jó Pásztor nyomában induljunk el mi is az elveszett, elkallódott, elrejtőzött családtagok felkutatására.  Ebben a kereső szolgálatban segítség lehet a szerveződő hit- és erkölcstan oktatás éppúgy, mint a korszerű kommunikációs eszközök, amelyek azonban nem pótolhatják a személyes, lélektől lélekig forduló hívogatást.

Pünkösdkor esélyt kapunk, hogy Jézusra és egymásra találjunk. Ezzel az élő és éltető reménységgel imádkozzunk kitartóan az erő, a szeretet és józanság lelkéért, aki egyedül képes megőrizni és megújítani egyházunkat.

Isten élő Lelke jöjj!

Gáncs Péter elnök-püspök, dr. Fabiny Tamás püspök,  Szemerei János püspök

Budapest-Győr, 2013. pünkösd    

Forrás: http://www.evangelikus.hu/punkosdi-puspoki-pasztorlevel-2013

 

Vissza