Böjti figyelmeztetés és tanács - Hamvazószerdán... [2020.02.26 ]

Áldott Testvérem.

A bűn elválaszt minket Istentől, így az Istennel való közösségünk mélysége a tisztaságunktól függ. Ezért is int minket eképpen az ige:

Zsidó levél 12,1
"...tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát."

Isten eképpen figyelmeztette Kain-t:

1Mózes 4,7      
"Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta."


Uralkodhatunk a bűnön, már ha akarunk. Ugyanis mindig ott a választási lehetőség, hogy épp a testünknek, vagy a lelkünknek élünk:

Galátzia levél 5,17       
"Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek."


De hogy győzedelmeskedünk a Lélekkel? Jézus által. Az újjászületés által már nem tud uralkodni rajtunk a bűn, csak mi engedhetünk neki. Végezetül hadd hozzam ezt az igét:

Római levél 8,13       
"Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek."


Szeretettel,
Alfa-Omega Közösség


 Forrás: http://www.alfa-omega.hu/kepeslapok/index.php?step=pickup&cs_id=ab0a5fb505d508b

Vissza