Pünkösdi üdvözlet [2020.05.30 ]

https://garainyh.hu/kep/PUNKOSDI%20UDVOZLETEK.doc 

Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. (János 14:26.) Kedves Olvasó! Isten gazdag áldásának gyümölcse, hogy Jézus után, elküldte a Szentlelket, Aki eszünkbe juttat mindent, amit Jézustól hallottunk, tanultunk! Ezzel az Igével kívánok mindenki számára áldott ünneplést!
Vissza