Istentiszteletek ÉLIMBEN [2012.05.06 ]

Minden hónap első és harmadik vasárnapján 11 órától Torzsa Tamás nagycserkeszi parókus lelkész, az Otthon lelkésze tart evangélikus istentiszteletet minden érdeklődő keresztyén számára. "Azután elérkeztek Élímbe. Ott tizenkét vízforrás volt és hetven pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett." (2Móz 15,27; 4Móz 33,9) "Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha." (Jn 6,35) Jézus téged is hív és vár Éimbe!

S egy rendhagyó anyák napi PPS

Vissza