Beiktatták a nyíregyházi evangélikus gyülekezeti tisztségviselőket [2012.03.25 ]

 

A nagytemplom alapkőletételének 228. évfordulóján iktatták be a nyíregyházi gyülekezet következő hat esztendőre megválasztott régi és új tisztségviselőit

Judica vasárnapján, napra pontosan a 228 évvel ezelőtti ünnep évfordulóján, március 25-én a gyülekezet igazgatólelkésze, dr. Kovács László Attila beiktatta az 56 tisztségviselőt, akiknek több mint kétharmada újraválasztásra került, így nekik nem kellett elmondaniuk az eskü szövegét. A beiktatás tényét kézfogással erősítették meg. Az ünnepi istentisztelet liturgiájában mind a négy parókus lelkész közreműködött.                                                                  A Nagytemplom orgonistája, Kiss Zoltán előjátéka alatt vonultak be a gyülekezet közgyűlése által megválasztott tisztségviselők és lelkipásztorok a kétszázhuszonöt és fél éves ősi templomba, hogy az Emberfia sokakért végzett szolgálatának példáját követve (lásd Mt 20,28 heti igét), a következő hat esztendőben gyülekezeti szolgálatukkal Isten dicsőségét és az egyházközség javát, előmenetelét segítsék. A bevezető liturgiai szolgálatot Adámi László végezte, majd a keresztség szentségét Zsarnai Krisztián szolgáltatta ki egy kisfiúnak. Az igehirdetést is ő végezte, az ünnepre kijelölt alapige, Zsid 7,24–27 alapján, melyben Jézus és az ember alapvető különbségéről szólt. Nem igaz, hogy az ember jó, s csak a társadalom rontotta el. A bűnt nem lehet kiiktatni az emberi életből. Isten nélkül nem újul meg az ország sem. Nézzünk az ige tükrébe; az életváltozásra egyetlen megoldás: Jézus. De mit kezdjünk a bűnnel? – tette fel a kérdést Zsarnai Krisztián. Valljuk meg és tegyük le nála. Isten lomtalanítani akar a mi életünkben is! Csak az így megtisztított és megújított életű keresztyének alkalmasak különféle tisztségekben az ő szolgálatára. Ezt követően az igazgatólelkész felolvasta mind az 56 tisztségviselő nevét, majd azok „elhatároztam” válasza és kézadásuk után beiktatta őket az egyházközség felügyelője, másodfelügyelője, körzeti felügyelője, jegyzője, presbitere, képviselőtestületi tagja és számvevőszéki elnöke s tagja választott tisztségükbe. A hónap utolsó vasárnapja egyben családi istentisztelet is a gyülekezetben, ezért a márciusban születetteket az oltár előtt egy-egy igével áldotta meg Zsanai Krisztián és Sztankó Gyöngyi, aki a záró oltári szolgálatot is végezte. Az ünnepi istentisztelet úrvacsorai közösséggel zárult, ahol a szent jegyeket Adámi László és Zsarnai Krisztián szolgáltatta ki az új kezdet előtt álló gyülekezeti tagoknak, akik számára az Útmutató két kiírt napi igéje is megerősítésül szolgálhat: „Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez.” (Ézs 49,10) „Isten kitöltötte ránk gazdagon Szentlelkét Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.” (Tit 3,6–7) Az ünnepi istentisztelet hanganyaga az igehirdető nevére kattintva érhető el, s a beiktatott tisztségviselők névsora pedig itt olvasható:

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Tisztségviselői

 

Dr. Kovács László Attila                     igazgató lelkész

Adámi László                                              lelkész

Sztankó Gyöngyi                                        lelkész

Zsarnai Krisztián                                         lelkész

Veczán Zoltán                                          felügyelő

Veczánné Repka Jolán                   másodfelügyelő,   

                                          V. körzeti képviselő-testületi tag

Balla Gáborné                           jegyző, számvevőszéki tag

Dr. Endreffy Ildikó                     I. körzeti felügyelő

Veres Jánosné   III. körzeti felügyelő, egyházmegyei küldött

Tar Jánosné     IV. körzeti felügyelő, egyházmegyei küldött,   

                                                                     póttag

Németh Lászlóné                          V. körzeti felügyelő

Sallai Gábor                                 I. körzeti presbiterek

Martinovszky István

Tarczali Gyula                       egyházmegyei küldött, póttag

Kocsisné Sárossy Emőke

Garai András                               számvevőszéki elnök,

                                                    egyházmegyei küldött

Balázs Ildikó     III. körzeti presbiterek, számvevőszéki tag

Bálint Éva

Botos Antalné

Szurovcsák Ilona

Szurovcsák Mária

Csengeri Andrásné                     IV. körzeti presbiterek

Dr. Kosztik Szabolcs          egyházmegyei küldött, póttag 

Hódi Lászlóné

Szokol Tibor

Tóth Istvánné

 Barta Mihályné                          V. körzeti presbiterek

Dankó József

Demcsák József                           egyházmegyei küldött

Hibján Jánosné 

Veczán László

Kovács Mihály               I. körzeti képviselő-testületi tagok

Kovács Mihályné

Kovácsné Mráz Ágnes

Pelles Ferenc

Zalai László

Borsiné Ambrusz Ilona        III. körzeti képviselő-testületi  

                                                                            tagok

Fazekas Sándor

Kémeri Jánosné

Labbancz Andrásné

Molnár Lászlóné

Pokoraczki János

Revákné Kémeri Andrea

Szegedi Sándor

Jávor Pál                     IV. körzeti képviselő-testületi tagok

Hugyecz Jánosné

Kosztik Szabolcsné

Madácsi Julia

Pazonyi Aranka

 

Sipos Ferencné

Szabó János

Zajácz Andrásné

Bellus Tibor                  V. körzeti képviselő-testületi tagok

Kotricz Mihályné

Merkovszki Jánosné

Pálvölgyi Gyuláné

Liskányné Kovács Ildikó

Palicz Jánosné

Márföldi István ifj.

Tanácskozási joggal

Gyüre Ferencné                              számvevőszéki tag

Bozorády Ildikó  Kossuth L. Gimnázium iskola lelkész 

Kovács Erzsébet  Túróczy Z. Angol Két T. iskola lelkész

Márföldi István   Hajdú-Sz. Ev. Egyházmegye felügyelője

 

Képek a gyülekezet honlapjának képgalériájában, itt: http://nyiregyhaza.mindenkilapja.hu/#/gallery/19725076/render/kepek
Vissza