Kémjelentés a keresztyénekről... [2012.03.21 ]
Kémjelentés a keresztyénekről Kr. u. 117-118-ban. Egy Aristides nevű görög pogány jelenti Hadriánus császárnak:
 
„A keresztyének ismerik Istenüket, és bíznak benne. Megbocsátanak azoknak, akik őket elnyomják, és barátokként szeretik őket.
Ellenségeikkel jót cselekesznek. Asszonyaik tiszták, leányaik erkölcsösek. Férfiaik nem kötnek kétes hírű házasságot, és maguk is őrizkednek minden tisztátalanságtól, erkölcstelenségtől.
Családjukat szeretik, és Istenükhöz vezetgetik. Egymást csak testvérnek szólítják. És akként is cselekszenek egymással. Az özvegyeket segítik. Sőt azoknak árváit is, akik velük erőszakoskodtak.
Akinek van, az ad annak, akinek nincs. Zúgolódás nélkül! – Ha idegennel kerülnek össze, örömmel hívogatják összejöveteleikre, és testvérként bánnak vele.
Ha valaki közülük szegény lesz és szükséget lát, s nekik sincs elég, 2-3 napig böjtölnek, s az így megböjtölt élelemmel segítik a rászorulót.
Messiásuk parancsainak engedelmeskednek. Minden reggel, sőt minden órában dicsérik az Istent, és megköszönik annak jóságát.
Mindenki jót beszél felőlük, csak ők nem beszélnek saját jó cselekedeteikről. Sőt vigyáznak, hogy lehetőleg más ne tudjon azokról.
Egy új nép cselekedetei ezek – felséges császár –, és van valami isteni bennük!”
 
U.i.: Ma tudnának-e írni rólunk kívülállók ilyen jelentést?
Vissza