Gyülekezeti munkatársak találkoztak... [2012.01.15 ]

S miről is volt szó? Az alábbi összeállításban meg is hallgathatók a fontosabb előadások.    -    Képes tudósítás található az Evangélikus Portálon

Hogyan végezzük lelkigondozói szolgálatunkat? – Gyülekezeti munkatársak továbbképző konzultációját tartották Nyíregyházán

Az esztendő második szombatján, egész napos program keretében vettek részt „utótalálkozójukon” a múlt évben bizonyítványt szerzett laikus gyülekezeti munkatársak, hogy „törzshelyükön”, a Luther Márton Kollégium (közelmúltban 10 éves jubileumát ünneplő) épületének kápolnájában, tovább bővítsék ismereteiket s egymás hite által is erősödve, felvértezve vállalhassanak további szolgálatokat gyülekezeteikben az elkövetkező hat éves ciklusban; a városban s a tirpák utódokat rejtő bokortanyákban egyaránt.

A házigazda, Martinovszky István kollégiumigazgató köszöntő szavai után, az együttlét alaphangját D. Szebik Imre ny. püspök, tanfolyamvezető adta meg nyitó áhítatában, amely egyben az első előadás is volt: Hogyan végezzük lelkigondozói szolgálatunkat? 1Jn 4,7-12 alapján hirdette; a keresztyénség a szeretet kultúráját teremtette meg. Majd a szeretet különféle megnyilvánulásairól szólt. A gyülekezet: szeretetközösség! Isten szeretetének továbbsugározása a mi feladatunk. Dr. Bácskai Károly adjunktust, az EHE Újszövetségi tanszékvezetőjét is ismerősként köszönthették a jelenlévők, ő most „közkívánatra”, a Jelenések könyvének értelmezéséről tartott érdekfeszítő előadást. Mint a Szentírás valamennyi könyvét, ezt is Jézus Krisztusra nézve tanulmányozzuk, őt keressük benne, hiszen különleges, csak itt található kinyilatkoztatásokat olvashatunk róla, ebben a csak sorrendjét tekintve „utolsó” könyvben.

A helyi Vöröskereszt Anyaóvó intézményének vezetője, Konyáriné Ménesi Tünde kivetített előadásában a „való világ” sűrűjébe vitte a hallgatóságot, mert a családi életben bekövetkező normális kríziseket tárta eléjük és a laikus segítő szolgálat lehetőségeit is felvázolta. Az emberi életet születéstől halálig végigkísérik a krízisek, de miként tehetik ezeket elviselhetővé a keresztyén laikus munkatársak? Erről szólt a gyakorlati szakember, több példával szemléltetve az elméleti ismereteket.

A témát folytatva, de a lelkész szemével adott tájékoztatást Laborczi Géza, a Nyíregyháza - Kertvárosi Gyülekezet parókusa, a gyülekezet építés és az ambuláns diakóniai segítés egymást erősítő lehetőségeiről. Túróczy és Geduly püspökök példája alapján leszögezte, első helyen áll az evangelizáció, s ezt követi a szeretetszolgálat a gyülekezet életében.  Küldetésünknek a mások, környezetünk szükségleteiből kell kiindulnia, s meg kell szabadulnunk előítéleteinktől is. Az intézményes diakónia külföldi, követhető példáit is megemlítette és saját tapasztalatairól is szólt az Oltalom Szeretetszolgálat s a gyülekezetükben működő Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézmény igazgatólelkésze.

A tanfolyam kezdettől lelkes és hűséges szervezője, Márk Borbála „saját kezű” szolgálatának is köszönhetően, a nyíregyházi egyházközség gyülekezeti termében most is egyszerű, de nagyszerű és gyors, közös ebéd várta a százhúsz ezres város minden sarkából érkezetteket.

Délután, az Oltalom Szeretetszolgálat munkatársa, Daskóné Sós Anita szólt kivetített előadásában a családi válságtünetekről és kezelésükről. Ezek már nem normális krízisek, s megoldásuk is összehangolt, odaadó munkát követel, de itt is helyük és küldetésük lehet az önkéntes laikus keresztyéneknek!

A jelen lévő lelkészek – köztük az alkalmi kántor, dr. Kovács László Attila igazgatólelkész, orgonaművész – bevonásával a tanfolyamvezető püspök rövid fórumbeszélgetést vezetett, melynek fő kérdése: Mit tehetnek a lelkészek és a gyülekezeti munkatársak együtt az egyházközségek megelevenedéséért? S nem maradhatott el, a minden korábbi tanfolyamon is megtartott „szituációs gyakorlat”. Most egy megrögzött, konok ateista ismerősét látogatta meg a hívő gyülekezeti munkatárs…

Záró áhítatában, Torzsa Tamás, a Nagycserkeszi Gyülekezet nem régen beiktatott parókusa, az Élim otthonlelkésze minden résztvevőnek feltette a kérdést, a prófétai igék (Mik 6,6–8) alapján: Mit kíván tőled az Úr? Erre a gyülekezeti munkatársaknak szavaikkal, tetteikkel, egész életfolytatásukkal kell naponta felelniük!    

(Az érdeklődő olvasók belehallgathatnak az aláhúzott címszavú „tananyagokba” is.)

Az Útmutató szombati, kiírt újszövetségi igéje pedig, mintegy „útravalóként” adatott. A christianusoknak szóló, s máig érvényes parancsában Krisztus ezt mondja: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) 

 

Vissza