A KERESZTNEK NINCSEN FOGANTYÚJA [2007.08.14 ]

Rendhagyó lelkészszentelés Kondoroson

 

„A keresztnek nincsen fogantyúja” – ezzel az első hallásra meghökkentő kijelentéssel kezdte igehirdetését az Északi Egyházkerület püspöke, dr. Fabiny Tamás augusztus 11-én Labossáné Kővágó Anita lelkésszé szentelésének ünnepi istentiszteletén Kondoroson. A szentelésre a Nyíregyházán élő lelkészjelölt kérésére került sor szülőfalujában, a Déli Egyházkerület százhárom éves, teljesen felújított templomában.

 

S hogy miért csak öt évvel a teológia elvégzését követően, annak beszédes „indokai” a hétéves Benedek, az ötéves Barnabás és a hároméves Anna Gréte, akik ezen a szombati ünnepnapon is otthonosan, önfeledt örömmel játszadoztak a templomkertben. Szülőfaluja templomához köti Anitát élete legfontosabb döntése: ezelőtt tizenhat évvel itt jutott élő, személyes Jézus-hitre – az akkori helyi lelkész, Sztojanovics András lelki pásztorolásával. A lelkészszentelési meghívón 1Kor 2,2 alapján így szól a hitvallásként választott igei üzenet: „…nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.”

„Jézus a saját testén érezte és tapasztalta, amit egy japán teológus könyvének címeként a hetvenes évek végén így fogalmazott meg: A keresztnek nincsen fogantyúja, és a tanítványait is kereszthordozó életre hívja. Ez pedig teljes odaszánással – lelki, szellemi s fizikai erőfeszítésekkel – kell, hogy együtt járjon” – hangsúlyozta igehirdetésében Fabiny Tamás.

Tíz Luther-kabátos szolgatárs vette körül a felszentelt lelkésznőt, és zengte az ősi confirmát. A nagy számban megjelent helyi és nyíregyházi gyülekezeti tagok együtt részesültek az Úr szent vacsorájában.

A frissen felszentelt lelkésznőt – aki másnap maga is prédikált a kondorosi istenházában – püspöke a nyírszőlősi gyülekezetbe küldte ki. Itt Györfi Mihály mentorsága alatt folytathatja az evangélium hirdetését, amit lelkész férje eddigi szolgálati helyein – Sámsonházán és Nyíregyházán – gyakorlatilag már az elmúlt években elkezdett.

A szentelésben is közreműködő dr. Szentpétery Péter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezető docense személyes hangú köszöntésében megemlítette a lelkésznő „féldoktori” színvonalú diplomamunkáját is, amely a Természetgyógyászat keresztyén szemmel címet viseli.

A jókívánságokat és a szolgálatokat a lelkész házaspár közös énekkel köszönte meg: „Jézus, drága Jézus, teljes lényemet én benned rejtem el, vágyaim, céljaim, terveim, mindent átadok, a kezedben hagyok. Mert teáltalad a szívem már szabad, Jézus, drága Jézus, mindent átadok, mert oltalmam te vagy!”

 

Garai András

 

(Az istentisztelet teljes hanganyaga meghallgatható a tudósító honlapján – https://garainyh.hu – a „Hangzó örömhírtár” cím alatt.)

Vissza