Geduly Henrikre emlékeztek a nyíregyházi lutheránusok [2011.05.16 ]

Száz éve iktatták be Geduly Henriket a püspöki szolgálatba 


Geduly Henrik 1866. október 24-én Bécsben született, a reformációig visszavezethetően lelkészelődök leszármazottjaként. Tanulmányait Losoncon, Selmecbányán, végül a pozsonyi Teológiai Akadémián végezte.
Szolgálatát Zólyomban kezdte, ahol két és fél évig segédlelkészként tevékenykedett. 1891-ben került Nyíregyházára, itt is segédlelkészi, valamint vallásoktatói feladatokat látott el. 1896. július 26-án „ritka” lelkesedéssel, „egyhangúlag” választották meg lelkésszé.
Ezután Nyíregyháza a Tiszai Egyházkerületnek „nemcsak számban, de külső tekintélyben és erőben is” első egyházává vált. Ennek következménye lett az, hogy Zelenka Pál, miskolci székhelyű püspök – 1910. december 4-én bekövetkezett – halála után, az 1911. március 28-áig lezajlott püspökválasztást, nagy szótöbbséggel Geduly Henrik nyerte meg.
A beiktatás a Tiszai Egyházkerület püspöki szolgálatába 1911. május 16-án volt Nyíregyházán. Ezt a tisztséget 1937. február 18-án bekövetkezett haláláig ő töltötte be.
1896-ban kötött házasságot Kovásy Erzsébettel. Két gyermekük született, Erzsébet és Margit.
A püspökiktatás rendkívüli eseményére, nemcsak az evangélikus gyülekezet, de az egész város nagy lelkesedéssel készült.
A püspökiktatási szertartásra május 16-án került sor templomunkban. Itt az egyházkerületi felügyelő tette fel a kérdést, hogy elfogadja-e a püspöki megbízatást, mire ő így felelt: „Meggyőződésem volt és lesz is, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Most mikor a tiszai ág. hitvallást követő egyházkerület püspökének megválasztott, ebben Isten hívó szavát látom. Istennek engedelmeskedem, az állást tisztelettel és alázattal elfogadom.”
Ünnepi beszédet mondott, és a beiktatás hivatalos részét végezte Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke. Beszédében az előd, Zelenka Pál püspök szavait idézte, ami hisszük, hogy ma is aktuális lelkészek és hívek részére egyaránt:

„Ne tégy az egyházban az egyház ellen semmit. Tégy az egyházban az egyházért mindent.”

Demcsákné Balczó Ildikó
"/Megjelent a Nyíregyházi Napló 2011. május 13.-i számában/"

 Forrás: http://www.nyiregyhazinaplo.hu/index.php/naplo-cikkek/9076-szaz-eve-iktattak-be-geduly-henriket-a-puespoeki-szolgalatba

 Az ünnepi istentisztelet 38. percétől hallható Demcsákné Balczó Ildikó emlékbeszéde, amely  az Evangélikus Nagytemplom 2011. május 15-i istentiszteletén hangzott el. Ma, május 16-án van 100 éve, hogy beiktatták püspöki tisztébe itt, a gyülekezetből megválasztott első püspököt.  Erős várunk az Úristen!

Vissza