Evangélikus evangélizáció Mandabokorban [2011.05.13 ]

2011. május 13-15. között a Nyíregyházához tartozó Mandabokri Művelődési Házban a Dél-afrikaban, a Zuluk földjén járt afrikai misszionárius hirdeti Isten örömüzenetét, amely a Hangzó örömhírtárban, de az alábbi napokra kattintva is elérhető. Közreműködik, pénteken és vasárnap: Kiss Ábel és zenekara evangéliumi énekekkel valamint szombaton: a Baptista Harangkórus. (Műsoruk a 8. 11. 89. 108. percben kezdődik; lásd ott a Figyelem! rovatot is) Péntek délután    Szombat délután    Vasárnap délelőtt  Az Evangélikus Portálon is található tudósítás az evangelizációról.

Egy szubjektív beszámoló pedig alább olvasható:

 

Mai májusi mentő misszió mindenkinek Mandán – miről?

Hogyan változtatta meg Jézus feltámadása az emberek életét?

Orbán Attila afrikai misszionárius evangelizációs sorozata a közösségi házban

Az Úr Jézus küldetése ez volt: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.” (Mt 18,11) Ez a május 15-i vasárnap igehirdetési alapigéje az alapja a keresztyén missziónak, mert minden christianus: misszionárius is! Ura missziói parancsát követve hirdeti az örömhírt, ahová ő küldi. Ha kell, Dél-Afrikában a zuluk között; ha kell, Szárazdon a pogányok; az Isten nélkül élő magyarok között; s ha kell, a bokortanyák népének! És húsvét után, lehetne-e, kell-e aktuálisabb témát választani ennél? Mert Krisztus feltámadt; az Úr Jézus valóban feltámadt! Mi miért nem mondjuk tovább ezt a jó hírt mindenkinek? Csak az ő feltámadása változtathatja meg a mi életünket is; ezért követői nem rejthetik véka alá hitüket, de egész életfolytatásukkal erről a csodálatos változásról kell tanúskodniuk! Krisztus mai, hiteles tanúját hallhatták három alkalommal mindazok, kik megtöltötték a kultúrházat. Már első szavaival nyíltan szembesített mindenkit ezzel a fő kérdéssel: Szereted-e Jézust? Péter, az első, a főtanítvány példája alapján hirdette; nekünk is mindennél és mindenkinél jobban kell Jézust szeretnünk, s ő legyen az első helyen! Így kezdődhet el az ébredés környezetünkben is, melynek első lépése: a bűnfelismerés és bűnvallás. Csak úgy békülhetünk meg Istennel, ha megvalljuk neki minden vétkünk. S ezek után leszünk képesek neki engedelmeskedve, őt szolgálni; a feltámadás ereje által. A pünkösd után emberhalásszá lett Péter figyelmeztetésével folytatódott a sorozat: „Szentek legyetek!” S felhangzott a második kérdés is: Mi / ki a te reménységed? A helyes válaszhoz felhasználta a harangkórus példáját. Ahogy a zenészek a karmesterre figyeltek és a kottát követték, úgy kell nekünk is egyedül Jézusra néznünk, ő a mi reménységünk! S a Bibliából tudhatjuk meg Urunk akaratát, hogyan kell szent életet élnünk. Ne feledjük, testünk a Szentlélek temploma! Miként Billy Graham mondta egykor Churchillnek, ma is ez az igazság: E világnak is csak Jézus lehet egyedüli reménye! Ezért örülhetünk az Úrban és lehetünk egyenes emberek; élő kapcsolatban maradva vele. Ez a mi titkunk: a feltámadás ereje; ez ma is sokak életét meg tudja változtatni! S elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét! Erre a végszóra „rímelt” a vasárnap reggel, Márk Borbála tolmácsolásában felhangzó Túrmezei vers: „Hit által!” És az úrvacsorai közösségben, újra átélhettük egymással és feltámadott Urunkkal, az örömkönnyekre fakasztó, és bensőséges szeretetközösséget! Az evangelizáció üzenetét elmélyítették a pénteken és vasárnap felhangzó gyönyörű evangéliumi énekek is. A Debrecen Csapókerti református közösségből érkezett élő hitű fiatalok, Kiss Ábel vezetésével együtt dicsőítették az Urat a helyi gyülekezettel. Szombat este is különleges zenei élményben lehetett részük a jelenlévőknek, akik teljesen megtöltötték az istentiszteleti helyiségül is használt kultúrtermet. A Budapest Budafoki baptista gyülekezet 11 fiatalból álló, híres Harangkórusa jött el, hogy a 37 csengő-bongó, kis- és nagy harangot 3 oktávnyi terjedelemben megszólaltatva; szíveinket lélekben felemeljék az Úrhoz! Szilágyiné Mátyus Elvira karnagy vezetésével négy ízben is megcsendültek a harangok, hogy új énekre indítsanak, hiszen az újjászületett hívő képes új éneket zengeni az őt megváltó, megszabadító Istenének! Halleluja! (Az evangelizációs sorozat teljes; mintegy 6 órás hanganyaga elérhető a tudósító honlapja Hangzó örömhírtárából, Orbán Attila nevére kattintva, akivel a piliscsabai, nyári Missziós Konferencián találkozhatunk legközelebb.)    https://garainyh.hu Garai András

           

Vissza