Húsvéti üzenet [2020.04.09 ]

Kedves Barátom!
Hogyan készülsz a húsvétra? Sonka? Tojás? Díszek? … A Biblia szerint az Isten országa nem evés, és nem ivás (vö.: Róm 14,17) Bárki is vagy, bármiben vagy nem körülményeid megváltoztatására – esetleg -, megszépítésre van szükséged, hanem Jézus Krisztusra! Bárki is vagy, bárhol is vagy, bármiben vagy Jézus Krisztusra mint megfeszített és feltámadt Megváltóra van szükséged! Ez a húsvét lényege!
Paul Washer szavai alapján összefoglalva hadd adjam át Neked Isten meghívását az örök életre!
Ha az övé vagy már, akkor pedig hadd bíztassalak, teljes szívvel ragaszkodj az Úr Jézushoz, mert megérdemli!!! Teljes odaszánás, teljes engedelmesség Jézus Krisztusnak!
 
Isten hatalma ugyanaz ma is, mint akkor, amikor Jézust kihozta a sírból! Hiszed-e ezt?!
 
----
 
Nem önértékelésre van szükséged, hanem Isten ismeretére. „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17,3)
Minden Róla szól. A szíved ÉRTE dobog. ÉRTE veszel levegőt. ÉRTE kaptad az erődet. ÉRTE kaptad az értelmedet. Mindent ÉRTE kaptál. ÉRTE vagy. És csakis azáltal, hogy ÉRTE élsz, fogsz célt és értelmet találni. De még így sem fogsz célt és értelmet találni, ha az a célod, hogy célt és értelmet találj.
Hinned kell Jézus Krisztusban bűneidet megvallva szolgálni Őt, még ha a pokolba küld is. Mert Ő méltó a bűnbánatra, méltó a hitre, és méltó a szolgálatra, még ha ez neked nem is nyereség.
Érted ezt a fajta keresztyénséget? Ahol minden Róla szól! És nem az emberekről. Mi az értelme, hogy dobog a szívünk? Miért emelkedik meg a mellkasunk, és szív be levegőt? Csak egy oka van: ÉRTE! Az ember nem önmagáért teremtetett, Te sem! Ez a világ nem az emberért készült. Az ember teremtetett Istenért.
A keresztyén azt mondja: „Bűnben születtem, bűnben fogant meg az anyám. Megszegtem Isten minden törvényét, és teljes mértékben megérdemlem Isten igazságos haragját. De másvalaki tisztaságában és érdemében bízok: Jézus Krisztusban, az én Uramban. Mindent Neki köszönhetek! Jövök semmit nem hozva, a keresztbe fogódzva. Nem kell más érv, nem kell más kérelem! Elég, hogy Jézus meghalt értem. Jézus minden, amire szükségem van. Jézus minden, amim van, nemcsak amire szükségem van. Rajta kívül nem létezik semmi!
Meg kell értenetened, hogy a Kolosséiakhoz írt levél nem csak azt tanítja, hogy a világot Krisztus teremtette, és Krisztusért van, hanem hogy Krisztusban teremtetett! „Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.” (Kol 1,16) Bármi, ami Jézus Krisztuson kívül van, az nem valóság. Miden, ami Jézus Krisztuson kívül van, az teljes abszurdum. Bármi, ami Jézus Krisztuson kívül van, az halál. Nincs semmi! Nincs rendes valóság, nincs logika, nincs értelem, nincs ok. Nem működik semmi! Minden azért teremetett, hogy Krisztusban legyen!
Az a legnagyobb problémád, hogy nem akarod komolyan venni ezt az igazságot. Teljes megadás Jézus Krisztus személyének és akaratának, Jézus Krisztus dicsőségére! Hogy meglássák az emberek, hogy mik is ők maguk. És miután a szívük lelepleződött, felismerik, hogy szükségük van egy Megváltóra. De amíg játszol velük, és öleled őket, amíg véded az ún. önbecsülésüket, addig a pokolba taszítod a lelküket.
Ó, Istenem mit láttál bennem – kérdezed -, hogy megmentettél? Mit látott benned Isten? A haragjának a tárgyát látta. Aki megszegett minden törvényt, amit Isten alkotott. Aki egy kificamodott, eltorzult életet élt. Ezt látta Isten.
Hogy miért mentett meg? Két dolog miatt: Isten szeretet. Másodszor: hogy megmutassa az Ő dicsőségét! Kegyelmét! Az Ő tulajdonságait! Nemcsak a világnak, de még azon is túl! Mindent ÉRTE kaptál, ÉRTE vagy! És csak azáltal, hogy ÉRTE élsz, fogsz célt és értelmet találni.
(Paul Washer nyomán)
 
Ez a FELTÁMADÁS üzenete! 

Az Úr Jézustól gazdagon megáldott, békés Feltámadási Ünnepet kívánok mindenkinek!

Vissza