Ma 465 éve halt meg dr. Luther Márton [2011.02.18 ]
Olvassuk reformátorunkat – halála 465. évfordulóján is!
A „Luther Márton mélysége és magassága” című könyv február 18-i áhítata
 
„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.” (1Pt 5,8)
Hű és komoly figyelmeztetés ez kegyes, istenfélő szíveknek. Ha még száz esztendeig élnék is, és Isten kegyelme által nemcsak az előző és jelenlegi hordákat és fergetegeket, hanem az eljövendőket is lecsendesíthetném, látom én jól, utódainknak ezzel még nem lenne biztosítva a béke, mert az ördög él és munkálkodik. Ti, a mi utódaink, imádkozzatok komolysággal és keressétek Isten Igéjét állhatatosan! Viseljétek gondját Isten szegény viharlámpájának! Legyetek felfegyverkezve és felkészülve, mint akik minden órában arra várnak, hogy az ördög valahol betörjön egy üveget vagy ablakot, hogy föltépjen egy ajtót vagy tetőt, hogy elfújja a lámpást. Ezért legyetek éberek és vigyázzatok! Ő nem alszik és nem ünnepel, nem is hal meg az utolsó ítélet előtt. Nekem meg neked meg kell halnunk, de ha mi már halottak leszünk, ő még mindig az lesz, aki addig volt, és ostromaival nem hagy fel. Krisztus, a mi drága Urunk, aki a fejét széttaposta, jöjjön el és szabadítson meg végre az ő ostromlásától! Ámen.
(Forrás: a címben idézett mű 61. oldala. Kiadja: Koinónia, Kolozsvár, 2010. Válogatta: G. A.)
 
 
Vissza