M EGHÍVÓ PÜNKÖSDHÉTFŐRE [2007.05.17 ]

Pünkösdhétfői csendesnap Vargabokorban

(az evangélikus imaházban)

2007. május 28-án

de. 10 órától kb. du. 16 óráig

 

 

Az emberi gőg fölötti isteni ítélet készíti útját

a Krisztushoz térítő Léleknek

 (1Móz 11,1-9 és ApCsel 2,1-4.36-39)

 

 

10:00         Ének

         Imádság, köszöntés

10:10         Az emberi gőg (1Móz 11,1-5) – Göllner Pál

                   Ének

10:45         Az isteni ítélet (1Móz 11,6-9) – Herkely János

                   Ének

11:20         Hogyan készíti Isten az utat a gőgös ember szívéhez?bizonyságtételek:

Herkely Jánosné, Borsiné Ambrusz Ilona és mások

Ének

12:15         Imádság, ének

 

12:30         Ebédszünet

 

13:30         Beszélgetés csoportokban a délelőtti témákról

15:00         Ének

A Krisztushoz térítő Lélek (ApCsel 2,1-4.36-39) – Göllner Pál

                   Úrvacsora Adámi László

 

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki Isten Lelkének engedve ismerni és követni akarja az Úr Jézust!

 

A gyermekek számára – a felnőttek programjával párhuzamosan – külön evangéliumi foglalkozás lesz!

 

 

 

 

 

Gondolatok a pünkösdhétfői csendesnaphoz

(Nyíregyháza-Vargabokor, 2007. május 28.)

 

 

 

Az emberi gőg műve (1Móz 11,1-5):

-         akcióegység az önzésben

-         visszaélés a tudással, képességekkel, Isten teremtésével

-         magának akar építeni az ember

-         saját módszereivel az égbe tör, s a gonosz szellemi hatalmasságok médiuma lesz

-         magának akar nevet szerezni

-         s közben mindez a nagyzolás Isten fenségéhez képest szánalmasan parányi.

 

Az isteni ítélet (1Móz 11,6-9):

-         Isten látja az egységben rejlő kétséges szándékot, a fensége ellen lázadó gonoszságot

-         ezt az egységet szétveri

-         a sok-sok szétesést az emberi közösségek terén Isten ítéletének is kell látnunk: a gőgös embert kiszolgáltatja saját önzése következményeinek, s a tévelygés erejét is ráengedi (vö. 2Thessz 2,3-12)

 

A gőg fölötti ítélet útját készítheti a kegyelemnek:

-         egyénileg, Isten ellenállásába ütközve (vö. 1Pt 5,5b-6)

-         a népek, közösségek életében, adott történelmi helyzetekben (vö. ApCsel 17,26-31)

 

A Krisztushoz térítő Lélek (ApCsel 2,1-4.36-39):

-         az ítélet terepén (összezavart nyelvek, összezavart, önmaguk és egymás önzésétől, tévelygésétől is szenvedő emberek!) jelenik meg munkálkodásával

-         az ember neve helyett Isten cselekvése, Jézus Krisztus neve magasztaltatik fel általa

-         a keresztre feszített Jézust Úrként nyilatkoztatja ki

-         így üt szíven, és hív el Isten megtérést igénylő és munkáló, bűnbocsánatot és új életet ígérő kegyelmes hívásával mindenféle embert (vö. Jel 7,9-10.14b-17)

 

 

Adámi László

Vissza