Hitmélyítő csendeshét hanganyaga [2010.08.27 ]
 

„Engem keressetek és éltek!”

EKE felnőtt hitmélyítő csendeshét volt Piliscsabán

Ezzel a főtémával foglalkozott 2010. augusztus 9-14. között mintegy nyolcvan christianus egy héten át, keresve az ige nekik szóló mai üzenetét Bételben; az Isten házában, hallgatva az előadásokat, evangélizációs igehirdetéseket. A minden korosztályból és az ország szinte minden részéből jelenlévők aktívan részt vettek a fórumbeszélgetésekben és a kiscsoportos bibliakörökben is. A csendeshét hanganyaga missziói célból, a szolgálók engedélyével elérhető innen is, a címre való kattintással. 

A helyszíni tudósító ezt a bátorítóan fenyegető, avagy fenyegetően bátorító igét kapta a csendeshéten:

"...Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!"  (1Kor 9,16) 

Délelőtti előadások: A MEGNYÍLT AJTÓK – Bozorády Zoltán

Pünkösdi ajtó a Krisztus gyülekezetébe

Az Ékes kapu

Nyitott ajtó a Szentléleknek

Megnyílt ház Krisztus előtt

Megnyílt vaskapu

Esti evangelizációk: BŰN ÉS BŰNHŐDÉS – Ittzés István

Bűn, büntetés nélkül

Bocsánat, megtérés nélkül

Megtérés nélkül, hitetlenül

Hitetlen fiú, hívő apja ellen

Aki fegyvert fog…

Délutáni fórum előadások: ENGEM KERESSETEK ÉS ÉLTEK!

„… hogy megkeresse… AKI elveszett”Fejős Gergely

„ha valaki nem hallgat az én igéimre, én megkeresem azon”Antal Katalin

„az ÉLET”Tóth Eszter

EKE ÉnekekA  jelenlévők

Forrás: EKE Énekeskönyv és Hangzó örömhírtár

Tudósítás az Evangélikus Portálon is, itt:

http://www.evangelikus.hu/teologia/201eengem-keressetek-es-eltek-201d-2013-eke-felnott-hitmelyito-csendeshet-volt-piliscsaban-2013-hangfajlok-az-eloadasokrol

Vissza