20 éves a vargabokri evangélikus imaház [2010.07.12 ]
IMMÁNUEL ­– Velünk az Isten!
20 éves a vargabokori evangélikus imaház
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8,31b-32)
 
 
2010. július 11-én 11 órakor kezdődött az ünnepi hálaadó istentiszteletet a nyíregyházi gyülekezetben, a D. Szebik Imre püspök által 20 éve felszentelt vargabokori imaház kertjében, sátrak árnyékában. A nagyszámú gyülekezet előtt dr. Fabiny Tamás, a kerület püspöke szolgált a liturgiában, kereszteléssel, igehirdetéssel és az úrvacsoránál. Közreműködtek: dr. Kovács László Attila igazgató lelkész, Adámi László körzeti lelkész, valamint a körzet korábbi lelkészei: Bozorády Zoltán ny. esperes és Sztankó Gyöngyi esperes. A hálaadó istentisztelet teljes hanganyaga elérhető innen (az igehirdetés a 18. perctől kezdődik). S a gyülekezeti honlap galériájában képes beszámoló található és rövid összefoglaló az elmúlt évek eseményeiből.
Az Evangélikus Portálról is elérhető ez a tudósítás:
 
Előzetes a Nyíregyházi Hírmondó következő számából:
 

IMMÁNUEL – Velünk az Isten!

Ünnepi hálaadó istentisztelet a 20 éves vargabokori imaház kertjében, 2010. július 11-én

 

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8,31b-32)

 

Ez volt az alapigéje dr. Fabiny Tamás püspök igehirdetésének, ami a születésnapi „sátoros” istentiszteleten hangzott el a nagyszámú ünneplő gyülekezet előtt. A liturgiában dr. Kovács László Attila igazgatólelkész és Adámi László körzeti lelkész vett részt. Az imaház névadói egykor a gyermekek voltak, s az IMMÁNUEL név jelentése kapcsán a kerület püspöke felidézte több ismert személy vallomását. Így például utalt Luther himnuszára – „Ha ő velünk, ki ellenünk?” –, Gerhardt Pál énekére, Spurgeon soraira, de főként a Szentírás igéire (Ézs 7,14; Mt 1,23) és Jézus ígéretére: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20). Az igazi kérdés azonban ez: mi Istennel vagyunk-e? Keresztyének számára tarthatatlan az „István, a király” c. rockopera egyik dalának kijelentése: „Veled Uram, de nélküled!” Ő velünk van, s ha e földi sátorunk összeomlik, van örökkévaló mennyei házunk! Az igehirdetést – a hirdetések keretében – megemlékezés követte: az imaház 22 éve elhelyezett alapító okiratából olvasott fel a körzeti lelkész, és a felszentelést végző D. Szebik Imre köszöntő levelét ismertette. Előzőleg Túrmezei Erzsébet „Csodákra emlékezni jó” c. versét Sallai Gábor másodfelügyelő mondta el. Püspökünkre egy kisleány megkeresztelésének szolgálata is várt! Az úrvacsorai liturgiában pedig közreműködött mellette a körzet két korábbi lelkésze: Bozorády Zoltán ny. esperes és Sztankó Gyöngyi esperes asszony. A mozgó úrvacsora alatt a fiatalok evangéliumi énekekkel szolgáltak. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel, közebéddel zárult. A jelenlévők kézhez kaptak néhány múltidéző írást: az Evangélikus Élet 20 évvel ezelőtti tudósítását az imaház felszenteléséről, s az elmúlt évek eseményeiről készített összeállítást, bizonyságául annak, hogy ma is csodálatosan cselekszik VELÜNK AZ ISTEN! A gyülekezet méltóképpen ünnepelte meg ezt a kerek jubileumot: Istent dicsőítve, az Úr Jézus Krisztusban adott kegyelméért hálát adva, Szentlelkének engedve, és megköszönve Veres Jánosné körzeti felügyelő felgyógyulását.

Az istentisztelet teljes hanganyaga elérhető az Evangélikus Portálról

(http://www.evangelikus.hu/aktualis/immanuel-2013-velunk-az-isten-2013-20-eves-a-vargabokori-evangelikus-imahaz),

és a helyszíni tudósító honlapjáról is (https://garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php).                    Garai András

Vissza