KICSODA SZÁMODRA JÉZUS? [2007.04.07 ]

Böjti evangélizáció Vargabokorban:

Kicsoda számodra Jézus?

Takaró Károly református lelkipásztor válaszai

 

Böjt ötödik hetében a zsúfolásig megtelt vargabokri imaházban hallgathattuk öt estén át a személyes hangú válaszokat: JÉZUS a te Gyógyítód, Megváltód, Szabadítód, Életed és Urad. A nyugalmazott dandártábornok és tábori püspök örömmel vállalta, hogy interjút ad a húsvéti Hírmondó több ezres olvasótáborának. Végső soron ez is egy seregnyi keresztyén ember; a kérdés csak az, hogy hadra foghatóak vagyunk-e Jézus ügyéért?!

 

    Főtiszteletű Püspök Úr! Először engedjen meg egy személyes kérdést. Néhány éve, amikor Biatorbágyon, egy csendeshéten először hallhattam szívhez szóló igeszolgálatait, nem hittem el, hogy egy dandártábornok szól hozzám ilyen személyesen. Leginkább a példázatbeli tékozló fiú édesapjára emlékeztetett, aki előbb arról tett bizonyságot, ki is vagyok én az Úristen számára, s azután azt mondta el, kicsoda ő nekem. Ez az érzésem a mostani szolgálata után sem változott meg. Így harcol egy tábornok a seregéért?

    A tábornoknak van parancsnoka; az Úr Jézus Krisztus, és ő vívja a harcot! Ha elfogadtam az ő győzelmeit, amit értem tett; akkor részesülök a dicsőségéből, a kegyelméből és az ő életéből. Ezért minden parancsnok tudja, hogy amikor harcba indul, akkor valaki indította; és tudja, hogy merrefelé kell hadakoznia.

    A nyíregyházi evangélikusok számára talán nem közismert, milyen szolgálati lehetőségei vannak ma egy nyugalmazott tábori püspöknek, kikből áll a mostani serege?

    A sereg mindig fiakból áll, és kétfelé hadakoznak, két feladatot teljesítenek. Harcba mennek a bűn foglyaiért, és ellenállnak a sátán seregének; annak, aki az Isten népét támadja. A kívülállókkal mindig kevesebb a baj, mint a bejött ellenséggel, a beépült hamis atyafiakkal, hamis tanítókkal, gonosz és álnok munkásokkal, akik azt a parancsot kapták, hogy pusztítsák el azt, ami bent van. Amit nem tudnak megszüntetni kívülről; átveszik felette a hatalmat.

    Sok évtizednyi lelkészi szolgálat tapasztalatai alapján hogyan fogalmazná meg „ars poeticáját” a Krisztus jó vitézei számára?

    Akit szeretnek — szeressen! Akit hordoznak — hordozzon! Akit láttatnak — láttasson! Aki irgalmat kapott — legyen irgalmas!

    Végül kérem, hogy a nyíregyházi evangélikus Krisztus hívők számára adjon egy nem hivatalos, de önkéntesen végrehajtható húsvéti „napiparancsot”!

    Jézus Krisztus parancsa: „Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”

    Olvasóink nevében is, az Úristen gazdag áldását kívánom főtiszteletű püspök úr életére és további szolgálataira; „Ragyogtassa rád orcáját az ÚR!”

 

(Érdeklődő olvasóink számára közöljük, hogy az elhangzott vargabokri öt evangélizáció teljes hanganyaga meghallgatható és letölthető a https://garainyh.hu című, internetes honlap Hangzó örömhírtár oldaláról.)  —I—S

 

Vissza