Emlékezés a tirpák elõdökre [2010.02.07 ]
                                           Emlékezés a tirpák elődökre

Kétnyelvű, szlovák-magyar hálaadó istentiszteleten emlékeztek a nyíregyházi Kistemplomban a várost újra betelepítő és templomépítő tirpák ősökre hatvanad vasárnapján. Dr. Fabiny Tamás személyében, az 1953. évi templomszentelés óta először járt püspök az egyházi iskolából 57 éve átalakított és az elmúlt évben kívülről felújított Széna téri istentiszteleti helyen, amely az I. körzet központja. Az istentisztelet 99 perces hanganyagában az igehirdetés a 27. perctől hallgatható meg, a vasárnap igéje, Zsid 4,12-13 alapján. A kétnyelvű liturgiában részt vett Gulácsiné Fabulya Hilda lelkész. A gyülekezetet meleg szavakkal köszöntötte Benczúr László egyházkerületi felügyelő.

Az evangélikus himnusz két nyelven zengett, amit Martinovszki István kísért tárogatón. Dr. Endreffy Ildikó, körzeti felügyelő köszöntötte a vendégeket. A Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola és Óvoda szlovák nyelvet is tanuló diákjai rövid műsorral örvendeztették meg a Kistemplomot zsúfolásig megtöltő gyülekezeti tagokat. Dr. Kovács László Attila körzeti, s egyben gyülekezeti igazgatólelkész szeretetvendégségre invitálta a jelenlévőket, ahol tirpák finomságokat, például frissen sült lapcsánkát kínáltak. Az ünnepségről a gyülekezeti honlap képtárában találnak felvételeket. A tűrő, szenvedő tirpákság mai leszármazottai hűségesen őrzik őseik örökségét; az ő szorgalmuk, kitartásuk és hitük ma is példa és erőforrás lehet a tót nyelvű reggeli istentiszteletekre már csak gyermekkorukból emlékező mai szülőknek, akik a Tranoscius énekeskönyv gyönyörű énekkincseit is már magyarul énekelték ezen a tirpák elődeikre emlékező, rendhagyó, de reménység szerint hagyományteremtő istentiszteleten. Isten élő, örök igéje volt, van és lesz minden Krisztushívő naponkénti lelki eledele e földi életben.  

Vissza