Az ALIANSZ imahét hanganyaga: Tanúi leszünk! [2009.01.03 ]

 

                      Tanúi leszünk
  Aliansz imahét
                                                      2010. január 3-10.
 

Nap
Dátum
Cím
Bibliai textus
Helye
Igehirdető
1
 
JANUÁR 3.
VASÁRNAP
17.00
Tanúi leszünk –
 találkozva a Feltámadottal
ApCsel 1,6–10
(Lk 24,13–35)
 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET)
Nyíregyháza, Bessenyei tér 10.
(Evangélikus)
2
JANUÁR 4.
HÉTFŐ
18.00
Krisztus tanúi legyünk – hogy növekedjen a hit
ApCsel 2,40–42
(Ef 4,11–16)
 
Metodista Egyház
Nyíregyháza, Színház u. 6.
 
(Evangélikus)
3
JANUÁR 5.
KEDD
18.00
Krisztus tanúi legyünk – hogy az emberek üdvözüljenek
ApCsel 16,30–32 (Róm 10,9–13)
Metodista Egyház
Nyíregyháza, Színház u. 6.
(Evangélikus)
 
4
JANUÁR 6.
SZERDA
18.00
Krisztus tanúi legyünk –
a városnak jólétéért
ApCsel 8,5–8
(Jer 29,7)
 
Evangélikus Egyház
EMMAUS templom
Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/a
(Református)
5
JANUÁR 7.
CSÜTÖRTÖK
18.00
Krisztus tanúi legyünk – hogy reménység ébredjen az emberek között
ApCsel 27,22–23; 36; 44b
(Jel 21,1–4)
Evangélikus Egyház
EMMAUS templom
Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/a
(Metodista)
6
JANUÁR 8.
PÉNTEK
18.00
Krisztus tanúi legyünk – nemzedékről nemzedékre
ApCsel 2,39
(2.Tim 1,3-8)
Baptista Egyház
Nyíregyháza, Rózsa u. 6.
 
(VISZ)
7
JANUÁR 9.
SZOMBAT
18.00
Krisztus tanúi legyünk – hogy az emberek tájékozódni tudjanak
ApCsel 20,18-19; 35 (Márk 12,28-32)
 
Baptista Egyház
Nyíregyháza, Rózsa u. 6.
 
(MET)
8
JANUÁR 10.
VASÁRNAP
17.00
Krisztus tanúi legyünk – hogy Isten dicsőíttessék
ApCsel 14,14-17 (Fil 2,5-11)
 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET)
Nyíregyháza, Bessenyei tér 10.
(Baptista)

 Jöjj el és légy a feltámadott és élő ÚR Krisztus tanúja - misszionáriusa itt és most! * Az imaheti anyag letölthető innen:
Az igehirdetések hanganyagai ez évben is, megtalálhatóak a Hangzó örömhírtárban! https://garainyh.hu/hangzooromhirtar/
DR. LUTHER MÁRTON AZ IMÁDKOZÁSRÓL
"Az imádkozás mindennél nehezebb; ezért is olyan ritka. Bizony, igen nagy dolog Istennel beszélni. Már az is nagy dolog, hogy Ő szóba áll  velünk, de ez talán még nagyobb. Feltartóztat és visszarettent bennünket ugyanis, ha gyengeségünkre és méltatlanságunkra gondolunk: kicsoda vagyok én, hogy a felséges Istenhez szememet, sőt kezemet felemelem, Hozzá, kit angyalok állnak körül s kinek egy intésére az egész világ megremeg? Elébe léphetek-e én, a szegény ember, s mondhatom-e: Uram, ezt és ezt akarom, kérlek, add meg nekem?... Ezért éppen nem csodálni való, ha valaki, aki imádkozik, remegni kezd és megfutamodik. A hit azonban Isten könyörületességére s Igéjére bízza magát és győz."
(Forrás: Ritter B. Károly: A lelkipásztor imádsága, Budapest, 1991.)
 

Vissza