"Kulcs igék" - Isten örökérvényű üzenete [2021.02.06 ]

Melyek voltak 2020-ban a legkeresettebb bibliai igehelyek?

(Szemelvények az Evangélikus Élet 2021. február 7-14. számának 8. oldaláról)

 

A nehézségek, a bizonytalanság sok embert fordít a Szentírás felé. A Christianity Today portál számolt be arról, hogy…

A legnépszerűbb igehely, vagyis amelyre a YouVersion Bible App alkalmazásában – angol nyelven – a leggyakrabban rákerestek, Ézs 41,10 volt: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

A szintén protestáns alapítású BibleGateway a legnépszerűbb keresztény weboldalak közé tartozik… A BibleGateway alkalmazásában tavaly a leggyakrabban olvasott két igehely a Jn 3,16 („Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”) és a Jer 29,11 („Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok”) volt.    

Az első két helyezett pozíciója tulajdonképpen évek óta állandó, 2020-ban azonban feljött a harmadik helyre a 2Krón 7,14: „…de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.”

Forrás: Christianity Today

* * * * *

Ez a hír igen nagy meglepetés volt számomra s egyben nagy örömet is okozott. Ennek okát szeretném megosztani Tisztelt Olvasóimmal:

 

ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!

Isten hozta tisztelt Látogatómat

 

      Garai Andris WEB Site

 

evangélikus keresztyén személyes honlapján!

garainyh.hu/garainyh

garainyh.hu  eu.garainyh.com  garainyh.com

 

https://www.garainyh.hu/    

Ez a személyes honlap 2005 őszén indult.


Immár 15 éve olvasható a zöld színű jobb oldali hasábban ez:

ÉLETEM VEZÉRIGÉJE:

 

 
 NE FÉLJ!

 

 " N E   F É L J! "
BÁTORÍTÓ BLOGNAPLÓ

 

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézsaiás 41,10)

(Új protestáns fordítás, 1990.)
... és az én igazságomnak jobb
karjával támogatlak tégedet.”

(Vizsolyi Biblia, 1590.)

 ...sőt az ÚR JÉZUS KRISZTUS a te Támogatód - Aki az Isten jobbján van...

(G. A. személyes értelmezése és hitvallása szerint)

 

És a fejléc alatti aranyszínű sávban, minden aloldalon is, az aranyevangélium olvasható:

 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

 

És ugyanez a dióhéj evangélium található a https://garainyh.com/ s a http://www.garainyh.eu/ oldalaim fejléce alatt is! Mert a missziói parancs minden keresztyénre érvényes; ma is!

„Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15)

 

Végül megemlítem, hogy a honlapjaim legelső mondata az ősi evangélikus köszöntés, amely az idén 235 éves Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom főbejárata felett így olvasható:

ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!

Az Ószövetség evangélistája már régen megmondta: Isten igéje eléri célját (olvasd Ézs 55,10–12)! Lehetünk mi is örömhírmondó békekövetek, mert:

minden christianus = misszionárius!

 

Összeállította és közreadta: G. A.

 U. i. A másik két "dobogós"  igeverset feltöltöttem ide:

https://www.garainyh.com/kezdolap.php?a=a&mnid=5&page=

https://www.garainyh.com/kezdolap.php?a=a&mnid=6&page=

 

Vissza