A nagy Advent kezdetén... [2020.12.17 ]

Kedves Krisztust váró Olvasóim! A nagy advent kezdetén, 7 nappal az ÚR Jézus születése előtt, ma felcsendül az angyali üdvözlet; Jézus születésének ígérete: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.” (Lk 1,28.30–31; RÚF) Ám mi, kétezer év múltán, Urunk második eljövetelére várunk, és ezt több próféta előre megjövendölte; így Dániel is őt láthatta, a megdicsőült Krisztust: „Föltekintettem, és láttam egy gyolcsruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fénylett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde oly hangos volt, mint a tömeg zúgása.” (Dán 10,5–6; RÚF) S mi a Szentírás utolsó szavaival fohászkodjunk: „Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! (Jel 22,20; RÚF) Ajánlott linkek: https://garainyh.blog.hu/2020/12/12/daniel_konyve_502  * ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!

Vissza