Idősek imája [2020.04.16 ]
Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket.
Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és
minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a
családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.
Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit
elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is
mindent megteszel az üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy
mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg
az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás
látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy
valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos,
barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől,
a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral
fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim
tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet,
hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek,
adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne
érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy
egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való
beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak
másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak
befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége
miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, aki
mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is
tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a
köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a
dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. Szólj Uram, még hallja a
Te szolgád! Ámen.
Vissza