Az ember nyomorúságáról [2020.03.25 ]

EGY TUCATNYI TANÍTÁS A NYOMORÚSÁGRÓL A ZSOLTÁROK KÖNYVÉBEN

 

Jézus imádságos könyve volt a Zsoltárok könyve; lehet a miénk is. Az alábbi 12 igevers, a RÚF szerint, csupán ízelítő, további keresésre ösztönző, szubjektív válogatás a rengeteg hasonló tartalmú bátorító felhívásból, melyekben az Úristen biztat; mindenféle nyomorúságunkban őhozzá kiáltsunk, mert: „Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.” (Zsolt 91,15-16)

 

* Zsolt 18,7 Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.” * Zsolt 22,25 „Mert nem veti meg és nem utálja az elesettek nyomorúságát, nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja.” * Zsolt 25,18 „Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet!” * Zsolt 31,8 „Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait.” * Zsolt 46,2 „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” * Zsolt 50,15 „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” * Zsolt 71,20 „Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem.” * Zsolt 106,44 „A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.” * Zsolt 107,6 „De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kimentette őket szorult helyzetükből.” * Zsolt 116,3-4 „Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban van részem. De az Úr nevét hívom segítségül: Ó, Uram, mentsd meg életemet!” * Zsolt 119,71 „Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet.” * Zsolt 143,11 „Tartsd meg életemet nevedért, Uram, hozz ki engem a nyomorúságból a te igazságodért!”

 

Pál apostollal együtt hisszük és valljuk: „Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? – Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, … nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,35.38.39)

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

 

Válogatta és összeállította: G. A. (garainyh)

Vissza