Az evangélikus gyülekezeti munkatárs továbbképző előadásai [2014.12.13 ]
A GYÜLEKEZTEI MUNKATÁRS TOVÁBBKÉPZŐ KONZULTÁCIÓ
TÍZ LEGFONTOSABB HANGANYAGA – Piliscsaba, 2014. november 28-30.
 
A közérdeklődésre számot tartó hanganyagok – az előadók előzetes engedélye alapján – az elhangzás sorrendjében elérhetőek a névre történő kattintással a Hangzó örömhírtárból:
 
1* D. Szebik Imre nyitó áhítata; 1Kor 3,11 alapján: Jézus az alap!
2* Vető István előadása; Esdrás és Nehémiás könyvének üzenetéről.
3* Dr. Korányi András előadása; mit tanulhatunk az egyház történetéből?
4* Dr. Korányi András esti áhítata; Ézs 40,1-5 alapján: Vigasztaljátok népemet!
5* Dr. Frenkl Szilvia előadása; a személyiség jegyekről, és ami mögöttük rejtőzik.  
6* Dr. Reuss András előadása; a Korán, Talmud, Biblia, Apokrif iratok lényegéről.
7* D. Szebik Imre előadása; a magyar életkérdésekről keresztyén szemmel.
8* Dr. Fischl Vilmos előadása; Féljünk-e az iszlám vallástól?
9* Dr. László Virgil előadása; az Isten-gyermekség megjelenéséről az Újszövetségben.
10* D. Szebik Imre záró igehirdetése; Mt 21,1-9 alapján: eljön a Messiás!
 
„Mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban.” (2Kor 8,7)
Részletes, hangos-képes tudósítás: az Evangélikus Portálon!
Vissza