- Szombat [2012.05.26 ]
Heti igevers:  Jn 12,32
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Zak 4,6
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.

  

 

Erre ő így szólt hozzám: Az ÚR igéje ezt mondja Zerubbábelnek: Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek URa.

 

 

És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.

 

 

És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

 
 

Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”

 

 

Erre így felelt: Ezt a szózatot intézi az Úr Zerubbábelhez: Nem hatalom által és nem erőszak által, hanem az én lelkem által - mondja a Seregek Ura.

 

 

"Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad! Ne féljetek!"  Beteljesült az ígéret: "Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is." - Isten gyermekeiben az Atya-Fiú Lelke vett lakozást. - Benned is?

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza