- Péntek [2012.05.25 ]
Heti igevers:  Jn 12,32
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Jn 19,26-27 
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.

  

 

Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután így szólt a tanítványhoz: „Íme, a te anyád!” És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány.

 

 

És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.

 

 

Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, a kit szeret vala, monda az ő anyjának: Asszony, ímhol a te fiad! Azután monda a tanítványnak: Ímhol a te anyád! És ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány.

 
 

Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”

 

 

Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!”
Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

 

 

"Köszönt titeket Arisztarkhosz, az én fogolytársam és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be;" - "A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg." - de előbb Jézus kell befogadnunk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza