- Csütörtök [2012.05.24 ]
Heti igevers:  Jn 12,32
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  ApCsel 1,26 
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.

  

 

Ekkor sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt.

 

 

 

És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.

 

 

Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostol közé számláltaték.

 
 

Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”

 

 

Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a tizenegy apostolhoz sorolták.

 

"Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül vonta fel, messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el. És ki kellett mennie mindenkinek a kijelentés sátrához a táboron kívülre, ha az URat kereste." - "Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva." - Ha Jézushoz mégy most, Jézussal mégy majd a mennybe!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza