- Kedd [2012.05.22 ]
Heti igevers:  Jn 12,32
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Lk 21,19
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.

  

 

Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket.

 

 

 

És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.

 

 

A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.

 
 

Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”

 

 

Kitartástokkal megmentitek lelketeket.

 

"Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret." - Krisztus tanujaként akár a vértanúságot is vállalni kell az őt követőknek, mert a teljes életükkel tanuskodnak Urukról. - Christianus vagy?

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza