- Vasárnap [2012.05.13 ]
Heti igevers:  Zsolt 66,20(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Jn 16,23
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.

  

 

"Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.

 

 

Áldott az Isten, a ki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem.

 

 

Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

 
 

Áldott legyen az Úr, mert kérésem nem vetette el, irgalmasságát nem vonta meg tőlem.

 

 

Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek.

 

 

"Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek." - Imádkozzatok és buzgón kérjetek! 

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza