- Szombat [2012.05.05 ]
Heti igevers:  2Kor 5,17
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Jel 22,4 
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

  

 

és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon.

 

 

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

 

És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz.

 
 

Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.

 

Látni fogják arcát, és a homlokukon lesz a neve.

 

"Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet." - Jézus, neved oly csodálatos!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza