- Kedd [2012.05.01 ]
Heti igevers:  2Kor 5,17
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  2Kor 5,18 
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

  

 

Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.

 

 

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

 

Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

 
 

Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.

 

De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott.

 

 

"Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által." Mit tesz Isten, mi ez az új, ami még nem volt? "Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által." - Élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem!

Garainyh*non-stop†Mission

Vissza