- Hétfő [2012.04.30 ]
Heti igevers:  2Kor 5,17
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)

S z e n t     B i b l i a

Napi igevers:  Róm 1,19 
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)

S z e n t     B i b l i a

 

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

  

 

Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra.

 

 

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

 

Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik:

 
 

Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.

 

Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá.

 

 

"Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért." - "senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." - Visszamentél-e már az atyai házba? 

Vissza