- Vasárnap [2009.10.11 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Vasárnap [2009.10.11.]  

 

 

 

     
Heti igevers: 1Jn 4,21
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Mk 12,30-31
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.

 

és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.”

 

Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.

 

Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.  
 

Ezt a parancsot kaptuk tőle: Aki Istent szereti, szeresse testvérét is.

 

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.”
 

Az Isten- és emberszeretet törvénye nem kijátszható egymással szemben, mert egyik betöltése sem hiteles a másik nélkül; de mindkettő közös alapja: Isten előbb szeretett minket s csak az ő bennünk élő szeretetével tudjuk viszontszeretni őt s embertársainkat, "mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által"!

Szólj hozzá!Szerkesztés...

Vissza