- Péntek [2009.10.09 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Péntek [2009.10.09.]  

 

 

 

     
Heti igevers: 1Jn 5,4
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Jn 19,30
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

 

Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.

 

Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.,

 

Mikor azért elvette Jézus az eczetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.  
 

Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk.

 

Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.
 

Az Úr Jézus a kereszten, halála által legyőzte a bűn, halál és ördög hatalmát; s belé vetett élő hitünk által mi is részesedünk győzelméből; ha vele együtt meghaltunk, vele együtt élünk örökké!

Vissza