- Csütörtök [2009.10.08 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Csütörtök [2009.10.08.]  

 

 

 

     
Heti igevers: 1Jn 5,4
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: ApCsel 5,40
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

 

előhívták az apostolokat, megverették őket, azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsátották őket.

 

Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.,

 

Engedének azért néki; és miután előszólították az apostolokat, megveretvén, megparancsolák, hogy a Jézus nevében  ne szóljanak, és elbocsáták őket.  
 

Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk.

 

Behívatták az apostolokat, megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, és szabadon engedték őket
 

Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni és Jézust követni, de a belé vetett élő hitünk késszé és képessé tesz a róla való bizonyságtételre, az evangélium hirdetésére tettekkel és szavakkal egyaránt!

Vissza