- Szerda [2009.10.07 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Szerda [2009.10.07.]  

 

 

 

     
Heti igevers: 1Jn 5,4
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Lk 7,9
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

 

Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz: „Mondom nektek, Izráelben sem találtam ekkora hitet.”

 

Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.,

 

Jézus pedig ezeket hallván, elcsudálkozék ő rajta; és hátrafordulván monda az őt követő sokaságnak: Mondom néktek, ilyen hitet Izráelben sem találtam!  
 

Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk.

 

Ennek hallatán Jézus elcsodálkozott. Megfordult, s így szólt a nyomába szegődött tömegnek: „Mondom nektek, ekkora hittel még Izraelben sem találkoztam.”
 

A pogány kapernaumi százados hitét minősíti Jézus "fehér holló", párját ritkító hitnek; de mi, akik ismerjük őt és bennünk él hit által szíveinkben; tudhatjuk, csak győzedelmes Krisztus-hitünk által nyertünk örökre gyógyulást halálos bűnünkből!

Vissza