- Kedd [2009.10.06 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Kedd [2009.10.06.]  

 

 

 

     
Heti igevers: 1Jn 5,4
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Jak 1,6
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

 

De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.

 

Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.,

 

De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.  
 

Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk.

 

s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a szél.
 

Isten azt várja, hogy feltétel nélküli bizalommal tárjuk elé kéréseinket, s ő nem tagadja azt meg gyermekeitől, ha Fia nevében, a belé vetett élő hittel kérjük például az isteni bölcsességet...

Vissza