- Péntek [2009.09.25 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Péntek [2009.09.25.]  

 

 

 

     
Heti igevers: 1Pt 5,7
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Lk 22,35
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

 

Azután ezt kérdezte tőlük: „Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben?” „Semmiben” - válaszolták.

 

Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

 

És monda nékik: Mikor elküldtelek benneteket  erszény, táska és saru nélkül, volt-é valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának: Semmiben sem.  
 

Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.

 

Aztán tovább beszélt hozzájuk: „Amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és saru nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben?” „Semmiben” - felelték.
 

A mi Krisztus követésünknek milyen egyenlege van? Megtanultuk és gyakoroltuk-e a gond rávetést Urunkra? Vagy még mindíg ő a mi legnagyobb hiányunk?! Vagy már/még nem is hiányzik Jézus az életedből?

Vissza