- Csütörtök [2009.09.24 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Csütörtök [2009.09.24.]  

 

 

 

     
Heti igevers: 1Pt 5,7
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Lk 10,41
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

 

Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,

 

Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

 

Felelvén pedig, monda néki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel:  
 

Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.

 

Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít,
 

Az aggodalmaskodás is bűn, mert a hitetlenség jele;  nekünk gondviselő mennyei Atyánk van, aki minden szükségest megad gyermekeinek, s ezek között is egy a legfontosabb: mindnyájunknak Jézusra van szüksége, s Isten elküldte hozzánk egyszülött Fiát!

Vissza