- Szerda [2009.09.23 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Szerda [2009.09.23.]  

 

 

 

     
Heti igevers: 1Pt 5,7
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: ApCsel 27,34
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

 

Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről.”

 

Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

 

Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről.
 

Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.

 

Ezért nagyon kérlek benneteket, vegyetek magatokhoz valami táplálékot, javatokra szolgál. Senkinek még a haja szála sem görbül meg.”
 

Pál feltétel nélkül hitt Isten e szavának: "Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón." S úgy is cselekedett, mint aki előre látja a ma még láthatalant, - s mindnyájan kimenekültek a szárazföldre!

Vissza