- Hétfő [2009.09.21 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Hétfő [2009.09.21.]  

 

 

 

     
Heti igevers: 1Pt 5,7
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Fil 4,13
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

 

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

 

Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

 

Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.
 

Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.

 

Mindent elviselek abban, aki erőt ad.
 

"Életem, Jézus, egyedül te töltsd be, / És mindent, mindent adj meg énnekem, / Mi lelkem hozzád vonja, hozzád kösse!" - "Mindenem vagy, Jézusom, / A halálban örök élet! ... Te vagy utam, életem, / Én Jézusom, mindenem!"

Vissza