- Vasárnap [2009.09.20 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Vasárnap [2009.09.20.]  

 

 

 

     
Heti igevers: 1Pt 5,7
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Mt 6,25
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

 

„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?

 

Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

 

Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
 

Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.

 

Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál?
 

Az aggodalmaskodás hitetlenség, tehát bűn; teremtő Istenünk nem hagyja magára ember gyermekeit, hanem naponként gondot visel rólunk, másképpen nem is élhetnénk, s ha ez felismertük és megtapasztaltuk, hálaadással telik meg szívünk és szánk!

Vissza