- Szombat [2009.09.19 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Szombat [2009.09.19.]  

 

 

 

     
Heti igevers: Zsolt 103,2
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: 2Thessz 2,13
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!

 

Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által.

 

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

 

Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
 

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

 

Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek.
 

Pál példája emlékeztessen, folytonos, non-stop hálaadást tart, mert tartozik vele Istennek; mi a jót gyakran elfelejtjük megköszönni Urunknak, - hálás életünk legyen a válasz szerető Istenünk áldásaira!

Vissza