- Csütörtök [2009.09.17 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

- Csütörtök [2009.09.17.]  

 

 

 

     
Heti igevers: Zsolt 103,2
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: 1Krón 29,10
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!

 

Akkor áldotta Dávid az URat az egész gyülekezet előtt, és ezt mondta: Áldott vagy te, URam, ősatyánknak, Izráelnek Istene, öröktől fogva mindörökké!

 

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

 

Hálákat ada azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és monda Dávid: Áldott vagy te, Uram, Izráelnek, a mi atyánknak Istene, öröktől fogva mind örökké!
 

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

 

Dávid akkor az egész gyülekezet színe előtt dicsőítette Istent. Dávid így imádkozott: „Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, a mi Atyánk öröktől örökre!
 

Összehasonlíthatjuk napi igeszakaszunkat (l. a 9-18 verseket) a mi imaéletünkkel és felbátorodhatunk, hogy mindenért hálát adjunk Urunknak és Istenünknek; mert amivel van tele a szív, azt szólja a száj!

Vissza