- Kedd [2009.09.15 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

 

- Kedd [2009.09.15.]  

 

 

 

     
Heti igevers: Zsolt 103,2
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Jn 9,24
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!

 

Odahívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki: „Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.”

 

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

 

Másodszor is szólíták azért az embert, a ki vak vala, és mondának néki: Adj dicsőséget az Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.
 

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

 

Erre másodszor is hívatták a vakon született embert és figyelmeztették: „Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bünös.”
 

A testi és lelki vakságából meggyógyult ember leborulva imádta Jézust, aki egylényegű az Atyával és nincs más út Istenhez; ezért aki hisz az Emberfiában, követi a meggyógyult vak példáját.

Vissza