- Hétfő [2009.09.14 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

 

- Hétfő [2009.09.14.]  

 

 

 

     
Heti igevers: Zsolt 103,2
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Lk 17,15
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!

 

Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben,

 

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

 

Hálát adok az Istennek, a kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy  szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal,
 

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

 

Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságomban éjjel-nappal mindig megemlékezem rólad.
 

Pál apostol mindíg, mindenhol és mindenért tudott hálát adni; kezdjük mi is naponkénti imádságunkat Isten dicsőítésével és hálaadással!

Vissza