- Vasárnap [2009.09.13 ]

******************************************************

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI  

IGEVERS, 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék
(itt is; minden vasárnap 00:03-tól)

 

- Vasárnap [2009.09.13.]  

 

 

 

     
Heti igevers: Zsolt 103,2
(*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből)
Napi igevers: Lk 17,15
(**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában)
 

Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!

 

Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent.

 

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

 

Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval;
 

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

 

Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, és emelt hangon dicsőítette az Istent,
 
A zsoltárossal együtt, mindenkor és mindenért dicsőítik Urukat és Istenüket a christianusok, mert a hálás samaritánussal együtt megtapasztalták a bűn halálos betegségéből való szabadulásukat, s hitük megtartó erejét!
Vissza